Угода про конфіденційність

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі — Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт objav.net, на якому розміщений текст цієї Політики конфіденційності, може отримати про користувача, а також будь-яких програм і продуктів, розміщених на ньому. Вся зібрана інформація, як особиста, так і комерційна, використовується з технічною, обліковою та іншою метою, яка визначена в цій Політиці конфіденційності, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Обробка персональних даних клієнтів, які знаходяться на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється Генеральним регламентом про захист даних ЄС 2016/679 (далі — «GDPRR»), а також законодавством окремих країн, яке може встановлювати додаткові вимоги.
 
1. Терміни та визначення
Персональні дані — це будь-яка інформація персонального характеру, яка дозволяє третій особі ідентифікувати фізичну особу (суб'єкта даних).
Суб'єкт персональних даних — це фізична особа, якої стосуються персональні дані і яку можна ідентифікувати або яку вже ідентифіковано за цими персональними даними.
Обробка персональних даних — це будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
Конфіденційність персональних даних — обов'язкове для дотримання призначеної відповідальної особи, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта чи іншої законної підстави.
Поширення персональних даних — дії, спрямовані на передачу персональних даних певному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом.
Використання персональних даних — дії (операції) з персональними даними, що здійснюються з метою прийняття рішень чи вчинення інших дій, що породжують юридичні наслідки щодо суб'єктів персональних даних або іншим чином зачіпають їх права і свободи або права і свободи інших осіб.
 
2. Загальні положення
2.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.
2.3. Дана Політика конфіденційності застосовується тільки до даного сайту. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступних на даному сайті.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.
 
3. Перелік персональних даних
3.1. До складу персональних даних Користувача в тому числі входять:
3.1.1  інформація, яка вноситься Користувачем у форми на сайті в тому обсязі, який необхідний для можливості надання консультування, укладення та виконання договору про надання послуг (прізвище, ім'я, по батькові, e-mail, номер телефону та інші дані, які відкрито запитуються сайтом).
3.1.2  інформація, яка стає відомою під час спілкування з Користувачем по телефону (в тому числі за згодою, можливий запис телефонних дзвінків), по e-mail, через інші  канали зв’язку, які обрані Користувачем або нашими фахівцями для зручного зв'язку з вами.
3.1.3  інформація, автоматично збирається при використанні нашого сайту, в тому числі файли cookie та інші технології для збору інформації про дії на сайті (перегляд сторінок, дата і час відвідування, тип браузера і пристрою, ip-адреса мобільного оператора та інша інформація про сайт, унікальні рекламні та тематичні ідентифікатори).
3.1.4  платіжний баланс в особистому кабінеті Користувача на сайті (при його наявності) і дані про платежі, що надійшли за послуги;
3.1.5 будь-які інші персональні дані, які були добровільно надані.
Правовою підставою для збору та обробки сайтом цієї інформації є згода користувача сайту або нашого клієнта (в т.ч. виражена дією або мовчанням), виконання договору, законні інтереси сторін.
Якщо зберігання персональних даних не вимагається чинним законодавством, ми маємо право їх видалити.
 
4. Мета обробки персональних даних
4.1. Метою обробки персональних даних — здійснення комплексу дій спрямованих на досягнення мети, в тому числі:
4.1.1. Надання консультаційних, інформаційних послуг.
4.1.2. Комплекс дій з персональними даними, необхідних для виконання вищевказаних послуг.
4.1.3. З метою виконання вимог законодавства України.
4.2. Умовою припинення обробки персональних даних є ліквідація даного сайту, а також відповідна вимога Користувача.
 
5. Способи та терміни обробки персональної інформації
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам в рамках Договору публічної оферти. Також може передавати інформацію, яку сайт збирає третім особам, які надають послуги нашій компанії, з метою проведення досліджень або надання сервісів Користувачам, при цьому дані, які передаються є предметом цієї Політики конфіденційності, а залучені треті особи не мають права використовувати отриману інформацію інакше як для надання послуг нашій компанії.
5.3. Персональні дані користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставі і в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 
6. Обов'язки сторін
6.1. Користувач зобов'язаний:
6.1.1. Надати коректну і правдиву інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом.
6.1.2. Оновити або доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни такої інформації.
6.1.3. Вживати заходів для захисту доступу до своїх конфіденційних даних, які зберігаються на сайті.
6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно з метою, зазначеною в п. 4 даної Політики конфіденційності.
6.2.2. Не розголошувати персональні дані користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.
6.2.3. Здійснювати блокування персональних даних, що стосуються відповідного Користувача з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
 
7. Відповідальність сторін
7.1. Адміністрація сайту несе відповідальність за умисне розголошення персональних даних користувача відповідно до чинного законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації, Адміністрація сайту не несе відповідальності в разі, якщо конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої особи до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.
 
8. Вирішення спорів
8.1. До моменту звернення до суду з позовом щодо правовідносин між Користувачем сайту і Адміністрацією сайту, обов'язковим є попереднє пред'явлення претензії (письмової пропозиції щодо врегулювання спору в добровільному порядку).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника про результати розгляду претензії.
8.3. У разі недосягнення згоди, спір буде передано на розгляд судовими органами в загальному порядку відповідно до чинного законодавства України.
8.4. До даної Політики конфіденційності і відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.
 
9. Інші умови
9.1. Адміністрація сайту залишає за собою право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Змінена (нова) Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Всі пропозиції або питання щодо даної Політики конфіденційності слід повідомляти на електронну пошту info (at) objav dot net.