Угода користувача

Моментом укладення цієї Угоди вважається момент будь-якої взаємодії користувача з сайтом. Цим користувачі підтверджують свою згоду з усіма умовами цієї Угоди.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Угода сайту objav.net (надалі - Угода) містить правила користування сайтом  objav.net  (надалі - Сайт), вимоги до інформації, яка підлягає розміщенню на сайті і ряд інших умов, які є обов'язковими для всіх осіб, що використовують можливості і сервіси Сайту (надалі - Користувач).

1.2. Ця Угода укладається між сервісом objav.net (надалі - Компанія) і Користувачем Сайту.

1.3. Використання сервісу objav.net  означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє та приймає її умови. Якщо Користувач не згоден з умовами цієї Угоди повністю або частково, Компанія просить його покинути даний сайт.

1.4. Згідно з Цивільним кодексом України розміщення на Сайті тексту цієї Угоди є пропозицією з боку Компанії укласти цю Угоду на умовах, викладених в ньому (офертою).

1.5. Згідно з Цивільним кодексом України реєстрація користувача і/або будь-яке використання можливостей або сервісів сайту Користувачем на Сайті є повним і безумовним прийняттям з боку Користувача пропозиції укласти цю Угоду (акцептом).

1.6. Згідно з Цивільним кодексом України ця Угода є публічним договором приєднання.

1.7. Використання можливостей або сервісів сайту автоматично підтверджує згоду Користувача щодо умов цієї Угоди без будь-яких доповнень, змін  та/або застережень.

1.8. Даною Угодою Компанія надає Користувачеві послуги з надання можливості використання сайту для розміщення на ньому оголошення з інформацією про товари (послуги) з метою, в тому числі, але не виключно, подальшої покупки або продажу різних товарів і послуг іншими користувачами.

Оголошення - це певна інформація із загальною тематикою, що характеризує певний товар або послугу, яку Користувач розміщує на Сайті у форматі, визначеному Компанією.

Послуги/сервіс objav.net це - будь-які платні та безкоштовні послуги, що надаються Компанією за допомогою сайту (наприклад, в тому числі, але не виключно, всіх його можливостей, тексту, даних, інформації, програмного забезпечення, графіків або фотографій, малюнків і т. д. і т.п.), а також будь-яких інших послуг, що надаються Компанією за допомогою сервісів Сайту.

1.9. У разі виявлення масового розміщення оголошень про продаж однотипних товарів від приватної особи objav.net  має право відхилити ці оголошення і запропонувати їх комерційне розміщення. Адміністрація сайту залишає за собою право вирішувати, належить оголошення до комерційного або до приватного.

1.10. Всі оголошення розміщуються на objav.net  на термін 30 (тридцять) днів, після чого вони знімаються з публікації та стають доступними власнику в його акаунті як «Неактивні». Такі «Неактивні» оголошення зберігаються протягом 30 (тридцяти) днів, після чого автоматично видаляються, якщо  власник оголошення його не активував. Про необхідність продовження оголошення Користувач отримує лист.

2. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

2.1. Оголошення можуть бути складені українською та російською мовами і повинні містити:

- опис конкретного товару, роботи або послуги. Опис повинен бути повним і достовірним. В одне оголошення слід розміщувати інформацію про один товар, оголошення про групу товарів не дозволяються, за винятком оголошень про обмін (наприклад, два товари на один). Текст оголошення не повинен містити посилань на сторонні сайти;

- по можливу ціну товару, роботи або послуги;

- достовірну інформацію про продавця.

2.2. Користувач отримує право розміщувати оголошення на Сайті після заповнення спеціальної форми із зазначенням параметрів пропонованих товарів або послуг. Форма, параметри визначаються Компанією.

2.3. Користувач може розмістити необмежену кількість оголошень безкоштовно, але додаткові послуги, такі як: підняття оголошення в ТОП та інші послуги, які дають можливість виділити оголошення із загального списку, вийти із загального формату такого розміщення, розміщення реклами на Сайті, - є платними послугами. Перелік таких додаткових послуг, тарифи, умови оплати таких послуг розміщені на Сайті окремо від цієї Угоди.

2.4. Для отримання платної послуги Користувач повинен заповнити відповідні поля форми і оплатити таке розміщення відповідно до тарифів, зазначених у формі. Оплата здійснюється в безготівковій формі за допомогою платіжного сервісу LiqPay  і вважається вчиненою у момент надходження грошових коштів на рахунок одержувача.

2.5. Всі поля форми мають бути заповнені відповідно до їх назви та призначення, згідно з правилами орфографії, пунктуації, стилістики та без зайвих скорочень. Заповнені поля у формі не повинні суперечити один одному, а зазначена в них інформація повинна відповідати дійсності. Користувач не може використовувати чужу електронну пошту або поштову адресу, створювати кілька облікових записів на Сайті, вказувати завідомо неправдиву інформацію.

2.6. У разі, якщо через порушення Правил оголошення з сайту було видалено вже оплачене оголошення або було відмовлено в його розміщенні, Користувачеві не повертаються сплачені ним кошти в повному обсязі. У разі блокування користувача за повторне порушення Угоди і видалення оголошення, оплата за нього також не повертається. Адміністрація сайту має право не допускати до публікації на Сайті оголошення, що суперечать цим Умовам і законодавству України.

2.7. Користувач гарантує, що запропоновані ним товари/послуги відповідають нормам якості, встановленим законодавством країн, для яких вони реалізуються і вільні від посягань третіх осіб.

2.8. Користувач гарантує, що пропоновані ним послуги, в разі якщо надання їх вимагає спеціального дозволу (ліцензії), будуть здійснені відповідно до вимог законодавства країн, спеціальні органи яких будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю Користувача.

2.9. Користувач зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про товари або послуги, розміщені ним на Сайті, і, в разі виявлення недостовірної інформації, додати необхідні відомості в опис товару або послуги. Якщо це неможливо, виправити невірну інформацію, анулювавши оголошення і повторно розмістити інформацію про товар або послугу.

2.10. Користувач погоджується з тим, що його статус онлайн/офлайн буде видно і іншим користувачам, які зможуть побачити коли Користувач, який розмістив оголошення був на сайті востаннє.

2.11. Розміщуючи оголошення на Сайті, Користувач погоджується,  що будь-який інший користувач зможе йому написати повідомлення в середині сайту або на його електронну пошту, якщо така зазначена.

2.12. Всі оголошення, які розміщуються на Сайті, перевіряються Адміністрацією сайту. Адміністрація залишає за собою право вносити зміни і виправлення в назву і текст оголошення з метою підвищення ефективності її розміщення, в тому числі видаляти зайву інформацію з назви і тексту оголошення, залишивши суть пропозиції.

2.13. Умови доставки повинні включатися в описання товару, а умови надання послуг в описання послуги. Умови продажу товару і надання послуг, складені Користувачем, не повинні суперечити цій Угоді та чинному законодавству країн, для яких вони реалізуються.

2.14. У разі розміщення фотографій, оголошення повинно містити реальні фотографії предмета угоди, що відповідають конкретному екземпляру товару. Не допускається розміщення фотографій, на яких міститься посилання на сторонні сайти. Оголошення без фото дозволяються, але їх ефективність набагато нижча.

2.15. Фотографія товару повинна зображати конкретний продаваний екземпляр в тому вигляді, в якому він знаходився в момент подачі оголошення. Фотографії з каталогу, з сайту виробника або іншого сайту не можуть використовуватися в якості головної фотографії в оголошенні (за винятком оголошень типу "Куплю" або "Орендую").

2.16. Одну і ту ж фотографію можна використовувати одночасно лише в одному оголошенні.

2.17. Зображення не повинно містити посилань на інші сайти, логотипів і брендів, крім зазначених безпосередньо на самому предметі продажу.

2.18. Компанія має право перемістити, завершити або продовжити термін розміщення на сайті оголошення Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Компанії. Сайт має право припинити розміщення оголошення, якщо Користувач зареєстрував товар або послугу, з порушенням умов цієї Угоди та/або чинного законодавства України.

2.19. Не допускається Користувачеві:

• публікувати однакові оголошення з однієї і тієї ж адреси електронної пошти;

• публікувати схожі за змістом оголошення, де очевидно, що мова йде про одне й те ж;

• дублювати однакові оголошення з різних адрес електронної пошти;

• публікувати оголошення в рубриці, що не відповідає змісту оголошення;

• публікувати оголошення, в заголовку яких містяться повторювані розділові знаки та/або небуквені символи;

• публікувати оголошення, опис та/або заголовок/фотографії яких непов'язані, нечитабельні;

• публікувати оголошення з пропозицією кількох товарів і послуг одночасно;

• залишати в оголошенні посилання на ресурси, що містять шкідливі елементи;

• розміщувати оголошення про товар або послугу, якщо таке розміщення може призвести до порушення  законодавства України.

• залишати в оголошенні посилання на ресурси;

• контактні дані в заголовку оголошення, а також в описі оголошення. Для контактних даних потрібно використовувати тільки призначені для цього поля.

• використовувати різного роду накладення зображень а також тексту на фото товару.

2.20. Компанія має право видаляти оголошення на вимогу власника або компетентних державних органів. Компанія також залишає за собою право видаляти будь-які оголошення, які на її думку не відповідають принципам і основам суспільної моралі. Рішення про видалення є остаточним і оскарженню не підлягає.

2.21. Забороняється розміщувати оголошення, які рекламують:

•спиртні напої;

• цигарки та тютюнову продукцію;

• наркотичні засоби;

• порнографічні матеріали або предмети;

• фармакологічні продукти, медикаменти, наркотичні речовини та прекурсори; вкрадені, отримані незаконним способом товари;

• предмети, які становлять небезпеку для життя та здоров'я;

• неіснуючі товари;

• людські органи та органи тварин;

• спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації;

• державні нагороди, персональні документи, а також бланки цих документів;

•бази даних;

• вогнепальну, холодну, травматичну зброю, а також боєприпаси і комплектуючі до них;

• спеціальні засоби активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами; ікла моржа, бивні слона і мамонта не в виробі, а також дорогоцінні метали і дорогоцінні камені не в виробі;

• рідкісні і заборонені до продажу тварини, будь-які інші заборонені відповідним законодавством товари та послуги.

3. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

3.1. Весь матеріал, включно із наповненням, програмне забезпечення та послуги, що містяться на objav.net, є власністю компанії objav.net. Всі права інтелектуальної власності, включаючи авторські права, права на знаки для товарів та послуг, фірмові найменування та інші  бренди, розміщені на Сайті, належать компанії objav.net. Будь-який матеріал, розміщений на objav.net, не може бути скопійований, тиражований, перевиданий, встановлений, розміщений, переданий, збережений або поширений у будь-якому вигляді. Єдиний виняток становлять «завантаження» (передача даних з використанням інформаційних і технічних засобів зв'язку) для копіювання матеріалу виключно в особистих цілях, за умови, що: (a) всі авторські права зберігаються, (б) матеріал не змінюється, (в) матеріал не використовується для асоціації з нашими товарами, послугами і брендами, і (г) не завантажується в якості матеріалу для баз даних. Використання матеріалів на будь-якому іншому сайті або комп'ютерної мережі строго заборонено.

3.2. Будь-яка інформація, що відноситься до відправленої повідомленнями чи іншої інформації (надалі «Інформація»), належить нашому сайту на праві власності.  Оbjav.net  не пов'язують будь-які зобов'язання щодо конфіденційності та сайт не може бути притягнутий до відповідальності за суспільне розголошення інформації. Незважаючи на вищевикладене, objav.net  належать всі виключні майнові права на інформацію, і objav.net  має право використовувати цю інформацію в будь-яких цілях, комерційних та інших, без сплати будь-якої винагороди особі, яка надала відповідну інформацію, або будь - якій іншій особі. Відправник Інформації гарантує, що він/вона має всі права, необхідними для передачі Інформації.

4. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ ТА ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ САЙТУ

4.1. Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу сайту або з моменту реєстрації Користувача на Сайті і діє безстроково.

4.2. Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Компанії і пояснення причин.

4.3. У разі якщо Компанією були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому пунктом 4.1. Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Сайту. Факт не припинення використання сайту є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.

4.4. Розірвання Угоди з боку Компанії може статися в таких випадках:

• порушення положень цієї Угоди, нанесення будь-якої шкоди Компанії, в тому числі її репутації, або користувачам оbjav.net;

• вчинення інших дій, які суперечать політиці Компанії;

•правовідносини можуть бути відновлені тільки після прийняття адміністрацією Компанії відповідного рішення.

5.ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ

5.1. Компанія залишає за собою право змінити цю Угоду, опублікувавши зміни на Сайті. Дія зміненої Угоди поширюються на нових і раніше зареєстрованих Користувачів не раніше, ніж з моменту їх опублікування на Сайті.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Системні повідомлення Сайту, які відносяться до оголошень Користувача, доставляються за адресою, наданою Користувачем при розміщенні оголошення на Сайті. У разі небажання Користувача отримувати такі повідомлення Користувач має право видалити оголошення з сайту.

6.2. Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола користувачів, які публікуються на Сайті та/або розсилаються на електронні адреси Користувачів, які підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень в процесі публікації оголошень.

6.3. Користувачі мають право відмовитися від отримання інформаційних повідомлень на свою електронну адресу в будь-який момент через функцію «Відмовитися від розсилання», яка  міститься в будь-якому з отриманих інформаційних повідомлень.